Ansatte og avdelinger i Sempro.

Sempro består av fire fagavdelinger som har hvert sitt spesialfelt, i tillegg til administrasjon. På den måten sikrer vi at kundene våre får resultater med gjennomtenkte og helhetlige løsninger.

Inndelingen gjør også at vi kan bruke tid på å sette oss inn i nye muligheter og funksjoner som dukker opp på de ulike digitale plattformene vi jobber med. I hverdagen jobber vi allikevel i tverrfaglige team. Når du investerer i Sempro så investerer du i en andel av et svært kompetent team.

Administrasjon

Ole Kristian Ullereng

ole.ullereng@sempro.no

900 72 469

Linda Cecilie Torgersen

linda@sempro.no

950 67 175

Kenneth Madsø

kenneth@sempro.no

479 32 490

Kari Olsen

kari@sempro.no

950 55 681

Rådgivere og Prosjektledelse

Anette Løken

anette@sempro.no

938 74 033

Janne Gjessing

janne@sempro.no

477 56 885

Kjetil Sinding

kjetil@sempro.no

412 00 113

Jørgen Nilsson

jorgen@sempro.no

905 07 449

Terje Skarpnord

terje@sempro.no

913 38 388

Line Kleppe Sørensen

Christian Lilleheier

Martin Westbye

Vidar Brotnov

vidar@sempro.no

984 49 822

Christina Ringstad

Yvonne Therese Pettersen

yvonne.pettersen@sempro.no

413 16 006

Jarl-Håvard Holen

jarl-havard@sempro.no

400 67 853

Linda Lorentzen

Espen Langslet

Produksjon / Organisk synlighet

Knut Christian Moeng

knut.christian.moeng@sempro.no

977 20 112

Alam Ali

alam.ali@sempro.no

906 81 735

Sindre Kjosås

sindre.kjosas@sempro.no

979 87 410

Julie Sandtangen Hansen

julie@sempro.no

979 65 545

Monica Németh Preus

monica@sempro.no

950 25 810

Torkild Iversen

Grethe Rønningen

grethe.ronningen@sempro.no

906 76 454

Erik Hannemann

erik.hannemann@sempro.no

922 49 075

Pål Henrik Roska

Adrian Lund

Elisabeth Horne

elisabeth.horne@sempro.no

936 29 089

Utvikling

Daniel Eckermann

Martin Hagen

martin@sempro.no

952 05 634

Fredrik Sethne-Andersen

fredrik.sethne-andersen@sempro.no

970 27 930

Wilhelm Hytten

wilhelm@sempro.no

938 29 750

Runar Jørgensen

runar@sempro.no

416 42 064

Christoffer Fredriksen

christoffer.fredriksen@sempro.no

977 30 664

Marius Edvardsen

marius.edvardsen@sempro.no

473 79 195

Performance

Pål J. Klippenberg

Jonas Einar Lesteberg

jonas@sempro.no

455 15 720

Pajtim Kqiku

pajtim.kqiku@sempro.no

403 90 214

Mohammed Reda

mohammed.reda@sempro.no

473 70 532

Robin Askevold

robin.askevold@sempro.no

958 47 437

Hilde Erlingsen

hilde.erlingsen@sempro.no

478 51 664

Ida Helgesen

ida@sempro.no

469 74 470

Magnus Rogne Vekterli

Christine Amundsen 

christine.amundsen@sempro.no

957 22 985