Digitalbyrå.

Hva er et digitalbyrå?

Kommunikasjonsbransjen er i endring. Nye byråer etablerer seg og alle ønsker å kalle seg “digitale”. Mediebyråer, PR-og reklamebyråer, Contentbyråer- mange kaller seg digitalbyrå. Sempro er et rendyrket digitalbyrå som kun jobber med performance, content og utvikling. Et digitalbyrå er, etter vår mening, spesialister på å skape god og riktig synlighet på digitale plattfomer.

Vi har inngående kunnskap om hvordan digitale plattformer fungerer og hvordan merkevarer skal benytte disse for å få best mulig effekt. Eksempler på plattformer et digitalbyrå jobber med er utvikling av nettsider & mobiltilpassede sider, Google, Bing, Facebook, Youtube, Instagram og automatiserte kjøp (RTB) på alle de største nettsidene både i Norge og i utlandet.

Et digitalbyrå jobber mot de samme målene for kunden som tradisjonelle reklame- eller mediebyråer gjør, men arbeidsprosessene er som oftest ganske forskjellige. Et eksempel på dette kan være lansering av et produkt.

Et tradisjonelt byrå vil jobbe lenge med en kreativ idé, forhandle distribusjon i tradisjonelle medier, velge målgruppe og lage materiell. Når denne jobben er gjort vil et tradisjonelt byrå og kunden lene seg tilbake og la kampanjen gå som planlagt.

Et digitalbyrå tenker langsiktig: Hvordan skal vi nå forretningsmålene til bedriften og med hvilke digitale muligheter som skal benyttes. Våre utviklere og designere sørger for at kundens merkevare kan utnytte alle muligheter som ligger i de digitale plattformene man jobber med. Et digitalbyrå vil jobbe kontinuerlig i kampanjeperioden og gjøre endringer og forbedringer basert på statistikk og analyse fra egne utviklede applikasjoner og de plattformene kampanjen kjøres på.

Sempro er et digitalbyrå som har spesialisert seg på søk og sosiale medier samt display- og bannerannonsering gjennom RTB. Vi er opptatt av å treffe den faktiske bruker, med de interesser, adferd og målgruppe som våre kunder ønsker å treffe. Vi kjøper derfor ultrasegmentert, selv om vi også kan treffe bredt hvis det f.eks dreier seg om en dekningskampanje/lansering. Ønsker man for eksempel og kun treffe kvinner i alderen 20-25 år som bor i Oslo og har barn, sørger vi for at vi kun treffer disse kvinnene.

Blant dagens norske brukere betyr det i all hovedsak nettverkene Google, Facebook, Youtube, Instagram og automatiserte kjøp (RTB) på alle de største nettsidene i Norge og utlandet. Vi ser at nordmenn bruker Google og Youtube til å orientere seg om varer og tjenester de vurderer å kjøpe, hvor Facebook og Instagram brukes til å bli inspirert av nye produkter og tjenester.

For Sempro handler det om å bruke disse plattformene på riktig måte med riktig budskap, for å engasjere potensielle kunder til å vurdere en kundes merkevare. Fellesnevner for strategien som legges er at de potensielle kundene vi engasjerer skal ledes til merkevarens hjemmeside eller kampanjeside for så og konverteres til kunder.

For de merkevarer hvor det er mulig å måle en konvertering (en suksess av den potensielle kundens besøk til hjemmeside eller kampanjeside), som eksempelvis kan være å kjøpe et produkt, se en video, fylle ut et kontaktskjema eller sette seg inn i produktets egenskaper, vil vi identifisere de potensielle kundene som ikke utfører ønsket handling (ikke konverterer). På denne måten kan vi fortsette å påvirke disse brukerne med budskapet de skal eksponeres for, etter at de har forlatt merkevarens hjemmeside eller kampanjeside. Dette heter re-marketing og er akkurat nå en av de viktigste funksjonene en online markedsfører skal forholde seg til.

social-media


google search

Hva er et digitalbyrå sine suksesskriterier?

Det er selvfølgelig som i hvilken som helst annen bedrift mye som skal fungere for at man skal kunne kalle seg en suksessbedrift. I Sempro mener vi at det å ha den beste kunnskapen i landet på de plattformene vi jobber med er suksesskriteriet #1.

Sempro er derfor organisert med fire spesialistavdelinger, hvor hver avdeling jobber med sitt spesialfelt og etter et system som ivaretar og sikrer at våre kunder når sine mål, samtidig som man har tid til å sette seg inn i nye muligheter som kontinuerlig oppstår i de plattformene vi jobber med.

Det handler om å bruke pengene riktig.

Vi ønsker og veilede bedrifter til å benytte digitale, målbare medier fordi forbrukernes vanemønster har endret seg kraftig de siste årene. Ny teknologi gjør det enklere enn noen gang å treffe mer riktig med sine markedsaktiviteter. Færre ser på tradisjonell TV, Youtube, Netflix og HBO øker kraftig. Og så og si alle i Norge har en smartelefon. Du som annonsør får stadig flere valgmuligheter og teknologien gir muligheter vi aldri har sett tidligere til å treffe mer presist. Man trenger ikke lenger kjempe med store markedsbudsjett for å skape synlighet.

Sempro hjelper i dag store og små bedrifter med dette og tar gjerne en uforpliktende prat med din bedrift om hvordan vi kan bidra til å effektivisere dine markedsinvesteringer.