Sempro Digitalbyrå

Store planer for smart chatbot 


På Sempros egen AI-avdeling jobbes det nå med å utvikle versjon to av en allerede utviklet chatbot med kunstig intelligens. Resultatet blir en smart, “robotifisert” kundeservice. 

Chatbot er uten tvil et buzzword innen teknologien, og det er ikke uten grunn. Chatboter som Apples Siri har åpnet opp for en rekke nye muligheter, ikke minst med tanke på å forenkle hverdagen ved å tilgjengeliggjøre informasjon på en annen måte. Også for mange bedrifter har chatbotene bidratt posititvt, blant annet med døgnkontinuerlig kundeservice. Mens dette tidligere var synonymt med å ha en person tilgjengelig for kundene, kan en chatbot i dag i stor grad gjøre jobben for deg. Chatboten Sempro produserte for Gudbrandsdal Energi er et godt eksempel på en velfungerende chatbot som har bidratt til å løfte bedriftens kundeservice. 

Chatbot

Chatboter blir stadig mer kjent. Bot er en forkortelse for robot, som i denne sammenheng ofte omtales som AI, det vil si artificial intelligence (kunstig intelligens). Apple sin Siri er et eksempel på en chatbot mange kjenner til. 


Lærer underveis

Med velfungerende menes en intelligent chatbot som faktisk evner å kommunisere med deg på et slikt nivå at du faktisk får den hjelpen du trenger. 

I dag bruker mange nemlig enkle chatboter som fremstår som lite menneskelig og vanskelig å kommunisere med ved hjelp av vanlige ord og uttrykk. 

– Dette er det vi omtaler for chatboter uten kunstig intelligens. Spør du den om noe, for eksempel “kan du hjelpe meg med å betale en faktura?”, vil triggerordet “faktura” få den til å svare “Tast 1 hvis du trenger hjelp med faktura”, sier Daniel Eckermann, som leder Sempros AI-avdeling. 

Han forklarer videre at Sempro lager chatboter med kunstig intelligens. Det vil si at boten ved hjelp av et nevralt nettverk, et datasett, og tidligere erfaringer prøver å forutsi hva den skal svare. 

– På nevnte spørsmål om faktura kan den ved hjelp av analyse, tolke og regne seg frem til hva den sannsynligvis bør svare. Dermed kan den gi et svar som “det kan jeg hjelpe deg med. Hva er kundenummeret ditt?”, sier Eckermann. 

Daniel Eckermann, leder for Sempros AI-avdeling.


Nyttig for mange

Som tidligere nevnt, lanserte Gudbrandsdal Energi (GE) for en stund siden en chatbot produsert av Sempros AI-avdeling. Via denne kan du blant annet stille spørsmål om kundeforhold og lese av strømmen. GE opplever at mer enn 1 av 10 kundeservicehenvendelser går nå via chatboten, som hovedsakelig er laget med tanke på eksisterende kunder.

GEs chatbot har med andre ord ført til at både kundene og bedriften sparer tid. I tillegg har servicen blitt bedre i form av utvidede åpningstider. Fordi boten kan svare på henvendelser når som helst på døgnet, har nemlig GE fått en døgnbemannet kundeservice. En annen viktig og positiv effekt, er at kundeservicen kontinuerlig forbedres som følge av at boten hele tiden lærer nye ting og derfor også blir mer funksjonell.

Spennende vei videre 

Chatbot-eventyret stopper på ingen måte her. Sempros AI-avdeling er i full gang med å utvikle en enda mer avansert type chatbot. I denne versjonen kan kunden selv utføre opplæring og videreutvikling. 

– Etter hvert er dessuten målet å tilby en chatbot som ikke bare kan kommunisere via tekst, men også via tale. Det er med andre ord en veldig spennende tid vi er inne i, avslutter Eckermann. 


Spørsmål? 

Lurer du på noe om chatbots, kan du ta kontakt med oss på vår chat nede til høyre eller via post@sempro.no. Vi åpner snart for bestilling av flere chatbots. 

Sempro Digitalbyrå