Personvern.

Denne policyen for personvern ("Policy") beskriver hvilke personopplysninger som blir samlet og fremkalt (behandlet) når du bruker Sempro nettsteder ("Nettstedene"), for eksempel Sempro.no og Kampanje.Sempro.no, og Sempros evt. mobilapplikasjoner (våre "Apper"). Denne Policyen beskriver hvilke typer personopplysninger som blir samlet når du bruker våre Nettsteder og Apper og hvordan dine personopplysninger blir brukt, delt og beskyttet. Den beskriver også hvilke valg du har vedrørende dine personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss.

HVEM er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Hvilke av Sempros juridiske enheter som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger vil avhenge av din interaksjon med våre Nettsteder og Apper, og hvor i verden du befinner deg.

Sempros relevante tilknyttede selskap er i det følgende betegnet som "Sempro" eller "vi".

HVILKE personopplysninger vi samler inn, og NÅR

Vi ber deg om visse typer personopplysninger for å kunne levere produkter og tjenester som du ønsker. Dette gjelder for eksempel når du gjennomfører et kjøp, ber om å motta meddelelser, oppretter en bruker, deltar på våre arrangementer eller konkurranser, eller ved ditt besøk på en av våre Nettsteder eller bruk av Apper. Personopplysninger som kan omfattes er din(e):

 • Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og din fysiske adresse
 • Innloggings- og brukerinformasjon, inkludert brukernavn, passord og unik bruker ID
 • Personlig informasjon, inkludert kjønn og fødselsdato
 • Betalings- eller kredittkort informasjon
 • Bilder/fotografier og videoer
 • Personlige preferanser slik som dine markedsførings- og cookiepreferanser

Vi bruker ytterligere personopplysninger for å muliggjøre visse funksjonaliteter på våre Nettsteder og Apper eller tjenester, i tillegg til optimalisering av Nettsteder og Apper. Vi ber for eksempel om tilgang til din telefons geografiske plassering for å kunne loggføre dine kontakter for å muliggjøre interaksjon med dine venner, din kalender for å kunne opprette et arrangement, eller ditt brukernavn på sosiale nettverk for å kunne legge ut innhold fra en App til et sosialt nettverk. Personopplysninger som kan omfattes er din(e):

 • Bilder, kontakter og kalenderinformasjon
 • Informasjon vedrørende sosiale nettverk, inkludert ditt brukernavn og enhver informasjon fra dine offentlige tilgjengelig innlegg om Sempro eller din kommunikasjon med oss

Ved bruk av våre Nettsteder eller Apper vil informasjon automatisk samles inn og deles med Sempro av dine tekniske plattformer som yter tjenesten. Din nettleser eller mobile enhet vil for eksempel dele data med Sempro når disse samhandler med Sempros nettsteder eller Apper. Mer informasjon om denne praksisen finnes i avsnittet om Cookies (informasjonskapsler) og Pixel tags (sporingsbilder) nedenfor. Informasjon som omfattes er:

 • Enhet ID, anropstilgjengelighet, nettverkstilgang, lagringsinformasjon og batteri informasjon
 • Cookies (informasjonskapsler), IP-adresse, forespørsel/respons protokoller, data som identifiserer din nettleser og versjon, sporingsbilder og tags

Verktøy som administrerer hva vi samler inn

Når du bruker våre Apper, vil vi også informere deg og om vår innsamling og bruk gjennom standardiserte tillatelser i app butikker, mobiloperativsystem og gjennom din App opplevelse. Vi vil også be om ditt samtykke der det er nødvendig.

I mange tilfeller vil din nettleser eller plattform til din mobile enhet gi deg tilleggsverktøy som gir deg anledning til å kontrollere når din enhet samler inn eller deler særskilte kategorier av informasjon. For eksempel kan din mobile enhet eller nettleser tilby verktøy som gir deg anledning til å administrere bruk av cookies (informasjonskapsler) eller lokasjonsdeling. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med og bruke disse tilgjengelige verktøyene på dine enheter.

HVORFOR og HVORDAN vi bruker (behandler) dine personopplysninger

Vi bruker personopplysningene vi samler inn fra deg på følgende måter:

For å levere funksjonaliteten til Nettstedene, Appene og tjenestene etter din anmodning

Når du bruker våre Nettsteder eller Apper vil vi bruke opplysninger til å levere produktene eller tjenestene du har valgt. Hvis du for eksempel gjør et kjøp på Sempro.no, eller deltar på et arrangement eller en promotering, vil vi bruke kontaktinformasjonen din til å kommunisere med deg om kjøpet, arrangementet eller promoteringen.

For å gi informasjon om våre produkter, tjenester, arrangementer, og for andre markedsføringsformål

Når du oppretter en brukerkonto hos Sempro, kan vi bruke informasjonen du gir oss, i tillegg til informasjon fra andre Sempro kilder, slik som ditt bruk av Sempros Nettsteder og Apper, dine besøk eller kjøp gjort i Sempro butikker, din deltakelse på Sempro arrangementer og konkurranser (alternativt gjennom andre selskaper som er tilknyttet Sempro) for å sende personlige budskap om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg.

For å drive, forbedre og vedlikeholde vår virksomhet og våre produkter og tjenester

Vi kan bruke informasjonen du gir oss til å drive vår virksomhet. Når du for eksempel foretar et kjøp, kan vi bruke disse opplysningene til regnskap, revisjon og andre interne funksjoner. Som et annet eksempel, kan vi bruke data om hvordan du bruker produktene og tjenestene til å forbedre din brukeropplevelse, til å hjelpe oss med å diagnostisere tekniske problemer og problemer med tjenestene, og optimalisere våre Nettsteder og Apper.

Til å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendeler eller sikkerhet

Vi kan også bruke opplysninger om hvordan du bruker våre Nettsteder og Apper til å forhindre eller oppdage svindel, misbruk, ulovlig bruk og brudd på våre Bruksvilkår og for å etterkomme rettskjennelser, anmodninger fra offentlige instanser eller for å overholde lover som kommer til anvendelse.

For generelle forsknings- og analyseringsformål

Vi bruker informasjon om hvordan våre besøkende bruker våre Nettsteder, Apper og Tjenester for å kunne forstå kundeadferd eller preferanser. Vi kan for eksempel bruke informasjon om hvordan besøkende på Sempro.no søker etter- og finner produkter for å kunne optimalisere måten vi organiserer og presenterer ulike produkttilbud på vårt Nettsted.

Andre Formål

Vi kan også bruke dine personopplysninger på andre måter, og vil gi særskilt varsel ved tidspunktet for innsamling og innhente ditt samtykke, der dette er nødvendig.

DELING av dine personopplysninger

Sempros deling

Sempro deler dine personopplysninger med:

 • Sempros tilknyttede selskaper og partnere for formålene beskrevet over
 • Tredjeparts tjenesteytere som behandler personopplysninger på vegne av Sempro, for eksempel for å behandle kredittkort og betalinger, forsendelser og leveranser, forvalte og drifte våre data, distribuere e-post, forskning og analyse, lede merke- og produktpromotering, i tillegg til administrering av særskilte tjenester og funksjoner
 • Andre tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å: (i) etterkomme anmodninger fra offentlige instanser, en rettskjennelse eller for å overholde lover som kommer til anvendelse; (ii) forhindre ulovlig bruk av våre Nettsteder og Apper, eller brudd på våre Nettsteders og Appers Bruksvilkår og våre retningslinjer; (iii) beskytte oss mot krav fra tredjepart; og (iv) bistå med forebygging av svindel eller undersøkelse av svindel (for eksempel forfalskning).

Vi kan også overføre dine personopplysninger som er i vår besittelse dersom vi overdrar hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (inkludert i tilfelle av en reorganisering, oppdeling, avvikling eller likvidasjon).

Din deling

Når du bruker visse sosiale funksjoner på våre Nettsteder eller Apper, kan du opprette en offentlig profil som inneholder informasjon slik som ditt brukernavn, profilbilde og hjemsted. Du kan også dele innhold med dine venner eller offentligheten, inkludert informasjon om din kundeaktivitet. Vi oppmuntrer deg til å bruke verktøyene vi tilbyr for å administrere Sempros sosiale deling slik at du kan kontrollere hvilken informasjon du gjør tilgjengelig gjennom Sempros sosiale funksjoner.

BESKYTTELSE og ADMINISTRASJON av dine personopplysninger

 • Kryptering og sikkerhet: Vi bruker en variasjon av tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak, inkludert kryptering og autentifikasjonsverktøy, for å ivareta sikkerheten av dine personopplysninger. Dine personopplysninger blir oppbevart bak sikre nettverk som bare et begrenset antall personer med særskilte adgangsrettigheter har tilgang til.
 • Internasjonale overføringer av personopplysninger: Personopplysningene vi samler inn og fremkaller (behandler) på våre Nettsteder og Apper vil bli oppbevart i EU/EØS.

Noen av mottakerne av personopplysninger som Sempro deler dine personopplysninger med kan holde til i andre land enn det landet som dine personopplysninger opprinnelig ble innsamlet fra. Lovene i disse landene vil ikke nødvendigvis gi samme grad av beskyttelse for personopplysninger som det landet hvor du opprinnelig ga dine personopplysninger. Når vi overfører dine personopplysninger til mottakere i andre land, vil vi likevel beskytte denne informasjonen slik som beskrevet i denne Policyen og i samsvar med gjeldende rett.

Hvis du holder til i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, vil vi treffe tiltak for å overholde lovpålagte krav som kommer til anvendelse og sikre et tilfredsstillende beskyttelsesnivå ved overføringen av personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS eller Sveits.

 • Lagring av dine opplysninger: Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge vi ser det er nødvendig for å gjennomføre formålet med innsamlingen, med mindre noe annet følger av loven. Du har på forespørsel rett til å få opplyst av oss om vi behandler opplysninger knyttet til din person eller ikke.
 • Dine rettigheter relatert til dine personopplysninger: Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til innsyn i dine opplysninger, og til å kreve endring og/eller retting, begrensning i bruk og sletting, så langt loven tillater oss til å utføre dette. Du kan også kreve at personopplysninger om deg som behandles hos oss overføres til en annen behandlingsansvarlig om dette er teknisk mulig. Innsynsretten omfatter rett til vederlagsfritt å be om en kopi av dine personopplysninger som behandles av oss i et vanlig brukt format.

Du kan kontakte oss for å utøve din rett til innsyn, endring, retting eller sletting, eller for å gjøre innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger via kontaktinformasjonen nederst på siden, eller ved å sende en e-post til post@sempro.no.

Cookies (informasjonskapsler) og Pixel tags (sporingsbilder)

Sempro mottar og lagrer informasjon, som kan inneholde personopplysninger, fra din nettleser når du bruker våre Nettsteder. Vi anvender ulike metoder, slik som cookies og pixel tags til å samle inn denne informasjonen, som kan inkludere din (i) IP-adresse; (ii) unik cookie identifikasjonskode, cookie informasjon og informasjon om ditt apparat har programvarer som har adgang til særskilte funksjoner; (iii) maskin identifikasjon ("unique device identifier") og maskintype; (iv) domene, nettlesertype og språk; (v) operativsystem og systeminnstillinger; (vi) land og tidssone; (vii) tidligere besøkte nettsteder; (viii) informasjon om din interaksjon med Nettstedene, slik som klikk-adferd, kjøp og indikerte preferanser; og (ix) tilgangstid og de refererende URL-ene.

Tredjeparter kan også samle inn informasjon via Nettstedene gjennom cookies, programtillegg (plug-ins) og widgets. Disse tredjepartene samler inn opplysninger rett fra din nettleser, og behandlingen av disse opplysningene er derfor underlagt deres personvern-policyer.

Vi bruker cookies og pixel tags til å spore våre kunders bruk av Nettstedene og for å forstå våre kunders preferanser (slik som land- og språkvalg). Dette hjelper oss til å yte tjenester til våre kunder og forbedre deres online opplevelse. Vi bruker også cookies og pixel tags til å anskaffe aggregert data om nettside-trafikk og nettside-interaksjon, for å identifisere trender og for å samle statistikk, slik at vi kan optimalisere våre Nettsteder. Det er hovedsakelig tre kategorier av cookies som blir brukt på våre Nettsteder:

Funksjonell: Disse cookies’ene er nødvendig for nettsidens grunnleggende funksjoner og vil derfor alltid være aktivert. Dette inkluderer informasjonskapsler som gjør at du blir husket når du besøker nettsiden innenfor én enkelt økt eller, hvis du ber om det, fra økt til økt. Disse informasjonskapslene muliggjør gjennomføring av aktiviteter og handlinger på nettstedet som du ønsker å gjennomføre, som for eksempel handlevogn- og betalingsprosessen. I tillegg har informasjonskapslene funksjoner i tilknytning til ivaretakelse av nettstedets sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler.

Ytelse: Disse cookies’ene bidrar til at vi kan forbedre nettstedets funksjoner ved å spore atferden på dette nettstedet. I noen tilfeller øker disse informasjonskapslene hastigheten som vi kan behandle henvendelsene dine på, ved at de husker innstillingene du har valgt for nettstedet. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene, kan det medføre dårlig tilpassede anbefalinger og langsom ytelse på nettstedet.

Sosiale medier og markedsføring: Cookies på sosiale medier gir deg mulighet for å koble deg til det sosiale nettverket ditt og dele innhold fra nettstedet vårt via sosiale medier. Informasjonskapsler på annonser (fra tredjeparter) samler informasjon som bidrar til at vi kan tilpasse annonseringen bedre i forhold til dine interesser, både innenfor og utenfor dette nettstedet. I noen tilfeller kan disse informasjonskapslene innebære behandling av dine personopplysninger. Dersom du deaktiverer disse informasjonskapslene, kan det medføre at du ser annonser som ikke er like relevante for deg, eller at det ikke er mulig å koble til like effektivt med Facebook, Google eller andre sosiale nettverk, og/eller at du ikke får delt innhold på sosiale medier.

Du kan alltid endre dine preferanser ved å gå til "Cookie innstillingene" på bunnen av hver side på våre Nettsteder.

For en oppdatert oppsummering av hver tredjepart som har tilgang til din nettleser (gjennom Sempros Nettsteder eller andre nettsider), anbefaler vi at du installerer et programtillegg (plug-in) bygget for dette formålet. Du kan også velge at datamaskinen din sender en advarsel hver gang en cookie blir sent, eller velge å skru av cookies. Du gjør dette på innstillingene på hver nettleser og apparat du bruker. Hver nettleser er forskjellig – se derfor på hjelp-menyen til nettleseren din for å lære deg den riktige måten å endre cookies. Dersom du skrur av cookies vil du ikke ha tilgang til alle funksjonaliteter som gjør våre Nettsteder og Apper mer effektive. I tillegg vil noen av våre tjenester ikke fungere slik de skal.

BRUK av Sempro Nettsteder og Apper med tredjeparts produkter og tjenester

Våre Nettsteder og Apper muliggjør interaksjon med en rekke andre digitale produkter og tjenester. Våre Nettsteder og Apper kan for eksempel integreres med sosiale medier, tjenester for strømming av video og andre digitale tjenester som f.eks kartfunksjoner.

Dersom du velger å knytte din kundekonto til en tredjeparts enhet eller konto, vil dine personvernsrettigheter på tredjeparts plattformer reguleres av deres policyer. Hvis du for eksempel velger å dele din kundeaktivitet på tredjeparts plattform for sosiale medier, vil policyen til disse plattformene regulere opplysningene som er lagret der.

Av praktiske årsaker eller for å gi deg informasjon, kan våre Nettsteder og Apper inneholde lenker til andre (tredjeparts) nettsider, widgets/iframes og applikasjoner. Lenkede sider og applikasjoner har egne personverns-varsler eller policyer. Vi anbefaler sterkt at du gjennomgår disse. Dersom noen lenkede nettsider eller applikasjoner ikke eies eller kontrolleres av oss er vi ikke ansvarlig for innholdet på disse, bruken av nettsidene eller applikasjonene, eller personvernshåndtering på disse nettstedene eller applikasjonene.

Kontaktskjemaer på våre nettsider, inkludert subdomener

Når du bruker kontaktskjemaer på våre nettsider ber vi om følgende informasjon: Navn, e-postadresse, telefonnummer, hvilken bedrift du jobber for og hva din henvendelse gjelder. Noe av denne informasjonen er obligatorisk for å kunne sende inn skjema. Dersom du ikke ønsker å benytte disse skjemaene, kan du kontakte oss via e-post på: post@sempro.no

Vi lagrer og henter inn denne informasjon for å kunne svare på henvendelsen og kunne ha dialog. Informasjonen blir lagret i vårt marketingverktøy: Sharpspring på en egen server (I USA – Deres selskap er en del av privacy Shield og er GDPR compliant: https://www.privacyshield.gov/list ) der det kun er ansatte i Sempro AS som har tilgang. Informasjonen blir lagret så lenge vi finner det relevant for formålet.

Sharpspring

Sharpspring er et markedsførings og salgs automasjonsverktøy som i all hovedsak brukes for å håndtere henvendelser via nettsider, påmelding til nyhetsbrev og kundedialog. Opplysninger som lagres er navn, e-postadresser, IP-adresser, firma og eventuelt hva henvendelsen handler om. For påmelding til nyhetsbrev lagres i tillegg en logg over når du ga ditt samtykke for å motta nyhetsbrev fra oss. Dersom du har lagt igjen e-postadressen din på våre Sempro.no via kontaktskjemaet vårt, vil du få en profil i verktøyet som følger dine fremtidige besøk.

Sharpspring bruker følgende informasjonskapsler:

Type cookie
Navn på cookie
Beskrivelse
Kategori 1:
Nødvendige cookies
Sid, sid-tolken, Un, io,
Cookies som brukes for å få tilgang til backendprogrammet. Informasjonskapslene kreves for å sikre at SharpSpring programmet fungerer som ønsket.
Kategori 3:
Ytelsescookies
Sin-tolken, un, lo
Dette er seksjonsidentifikatorer med tilleggsinformasjon for konto som kreves for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til SharpSpring backend.
Kategori 4:
Målrettingscookies og cookies for annonsering
Koitk
SharpSpring sporingskapsel.
Kategori 4:
Målrettingscookies og cookies for annonsering
Koitk
_ss
_ss-tk
_ss_referrer
Sharpspring sporing av informasjonskapsler for cookies og sesjonsidentifikatorer. Disse informasjonskapslene brukes til å spore besøkende og danne innleveringer.

Sletting av informasjonskapsler fra Sharpspring

Avhengig av hvilken browser du bruker, finner du informasjon om hvordan slette informasjonskapsler her:

https://help.sharpspring.com/hc/en-us/articles/115002547291-Understanding-Cookies#h_5917259861521735466039

Du kan også kontakt oss på post@sempro.no, når som helst, om du ønsker at vi skal slette info om deg.


Webinarer

Vi bruker Webinarjam for registrering og administrering av webinarer - For å kunne gjennomføre våre webinarer krever vi at de som deltar registrerer seg slik at vi kan kommunisere med de i forkant og i etterkant av et webinar. Man kan når som helst kontakte oss og be om å bli fjernet fra disse listene. How WebinarJam/EverWebinar Uses Personal Data

WebinarJam/EverWebinar is committed to full transparency in the handling and processing of your customers’ personal data that you control. The User Data WebinarJam/EverWebinar collects the following: Name, Email, Phone, Address, Country and IP.

WebinarJam/EverWebinar tracks the following activities: page visits, webinar registration and attendance, purchases and attendance duration.

Data is stored or deleted at the Controllers' request. When a Controller ceases to be an active WebinarJam/EverWebinar customer, their accumulated data is deleted after an arbitrary period of time.Who is WebinarJam/EverWebinar's Data Protection Officer (DPO)?

DPO: Richelo Killian
Email address: legal@genesisdigital.co

In accordance with Article 38 of the GDPR, members of the public may contact the DPO with regard to issues related to processing of their personal data and to exercise their rights under the GDPR – for example, to object to the processing of their data in cases where the data controller (i.e., WebinarJam/EverWebinar's customer) does not provide an adequate response.

Bruk vårt kontaktskjema eller e-post dersom du har spørsmål om dataen vi samler.

De gangene vi tilbyr kjøp av tjenester eller har tilbud under webinaret sendes personen til våre nettsider, på disse sidene benytter vi også en sporingspiksel, for å kunne identifisere kjøper og administrere tjeneste og/eller tilbudet.

Information about Albacross’ processing of your personal data 

We inform you regarding the processing of personal data on the behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. The Albacross database will in addition to “Lead Generation” be used for targeted advertising purposes towards companies and for this purpose data will be transferred to third party data service providers. For the purpose of clarity, targeted advertising regards companies, not towards individuals.

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input  in order to correlate the IP-address with your employer.

For the full information about our processing of personal data, please see Albacross’ Privacy Policy.

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm, Sweden
www.albacross.com - contact@albacross.com


ENDRINGER av vår personverns-Policy

Gjeldende lover og vår praksis forandres over tid. Dersom vi oppdaterer vår Policy, vil vi legge ut disse endringene på våre Nettsteder og Apper. Vi anbefaler sterk at du regelmessig leser vår Policy og undersøker om det har kommet noen endringer. Denne Policyen ble sist endret januar 2018.

SPØRSMÅL og tilbakemeldinger

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og enhver bekymring du har om vår policy eller praksis angående personvern. Dersom du ønsker å gi oss tilbakemelding, eller har spørsmål eller bekymringer, vennligst ta kontakt med Sempro AS, Tykkemyr 1, 1597 Moss. Send oss en e-post til post@sempro.no eller klikk her.