Robotene kommer!
Effektiv og leken nettsideproduksjon for Element Logic

NINA ASKIM

Element Logic ønsket en nettside som kommuniserte fordelene ved det automatiske lagerstyringssystemet EWMS® på en lettfattelig, men samtidig bransjeorientert måte.

Utfordringen

Element Logic er verdensledende på optimalisering og automatisering av logistikkprosesser. De skulle ha på plass en ny engelskspråklig nettside for det unike lagerstyringssystemet Element WMS®. Kunden ønsket at nettsiden skulle kommunisere både profesjonalitet og lekenhet. I tillegg var det viktig at menneskene bak konseptet kom tydelig frem, og at vi fanget deres genuine interesse og entusiasme for å skape gode løsninger for kundene sine.

Hovedutfordringen ble dermed å presentere Element WMS® på en lettfattelig, men samtidig bransjeorientert måte. I tillegg hadde vi et noe stramt tidsskjema, da plattformen måtte være ferdig og lansert før en viktig messe i Tyskland. Det satte strenge krav til arbeidsprosessen vår, både internt og i samarbeid med kunden.

Nøkkelen var å skape et unikt samspill mellom design, innhold og teknologi, som kommuniserte både profesjonalitet og lekenhet.

quote-image1

quote-image2

LØSNINGEN

I dette prosjektet stod vi for hele nettsideleveransen fra A til Å. Vi satt sammen et skreddersydd fagteam bestående av:

  • Prosjektleder
  • Utviklere
  • Designer
  • Animatør
  • Kommunikatør
  • SEO-spesialist 

Ved at alle fagområder er ivaretatt fra starten, sikrer vi en solid og helhetlig leveranse, der de ulike elementene får utfylle hverandre på best mulig måte. I tillegg innebærer det en mer lønnsom investering for kunden, ved at vi effektivt kan jobbe sammen for å nå deres forretningsmål. TYDELIG OPPDRAGSBESKRIVELSE

I det første arbeidsmøtet med Element Logic fikk vi innsikt i produktet Element WMS®, og en felles forståelse av hvilke KPIer vi skulle nå. Gjennom kontinuerlig dialog og hyppige avsjekker med kunden, ble vi enige om en tydelig oppdragsbeskrivelse for hva vi skulle oppnå med den nye plattformen. Dette var en viktig suksessfaktor for å lykkes med prosjektet, og gjorde at alle parter følte seg trygge underveis i prosessen.
SAMSPILLET MELLOM KOMMUNIKATØR OG DESIGNER

I arbeidet med å lande nettsidens oppbygging, struktur og visuelle uttrykk, jobbet designer og kommunikatør sammen fra begynnelsen. Viktigheten av dette samspillet er noe vi legger stor vekt på i nettsideproduksjonene våre. Erfaringsmessig blir det ferdige resultatet alltid bedre når vi står for både innhold og design.

For å kunne levere et brukervennlig og skreddersydd design, er det essensielt at det grafiske tar utgangspunkt i hva som faktisk skal kommuniseres på nettsiden. Det visuelle må underbygge og løfte frem kommunikasjonen, og Lorem Ipsum er dermed et dårlig utgangspunkt.

SE NETTSIDEN HER

I arbeidet med tekstene hadde vi fokus på å finne en god balanse mellom lekenhet og profesjonalitet, samtidig som god SEO-ble ivaretatt. Vi hadde en kontinuerlig dialog med kunden for å skape en unik tone of voice, som var tro mot Element Logic-merkevaren og alle tekniske begreper og bransjeuttrykk.


VIKTIGE SUKSESSFAKTORER PÅ UTVIKLING

  • Vi har gode rutiner på utviklingsavdelingen vår, både med tanke på backend og frontend. 
  • På frontend har vi blant annet brukt biblioteker fra animasjoner og 3D-effekter, basert på en bootstrap som gir oss en god base å utvikle videre på. 
  • Vi optimaliserer nettsiden for å sørge for at den lastes inn raskt, ved hjelp av ulike teknikker for å komprimere bilder, hente innhold og optimalisere server. 
  • Et skreddersydd admin-panel, som gjør at kunden selv kan redigere alt innhold, samtidig som alle design-elementer forblir urørt. 

NINA ASKIM