Vår metode:

Slik jobber vi

Slik Jobber Vi Slik jobber vi:

Sempro er et teknologidrevet digitalbyrå som hjelper merkevarer og bedrifter med å nå sine målgrupper.

Vi leverer smarte digitale løsninger tuftet på solid teknologi og godt innhold kombinert med spisskompetanse innen annonse-distribusjon, SEO og markedsføring. Vi er kreative teknologer, vi er smarte kreatører. Vi brenner for alt som er nytt og vi jobber fort i digital verden i kontinuerlig transformasjon. For å kunne levere det beste, nyeste og smarteste til våre kunder, har vi utviklet et metodeverk der data og analyse står helt sentralt. Før vi utvikler konsept og innhold, før vi bygger teknologiske løsninger og før vi planlegger distribusjon og uttak, må vi opparbeide innsikt.

Innsikt og strategi

Innsikt og strategi

Innsikt trumfer intuisjon. Derfor graver vi frem all den kunnskapen vi trenger for å kunne utvikle en strategi og et treffsikkert konsept. Vi starter alltid med å bli godt kjent med kundens forretningsmål. Det er de vi skal hjelpe å oppnå. Før vi legger en strategi må vi kartlegge merkevarenes nåsituasjon, hva funker og hva funker ikke i dag? Deretter må vi kartlegge målgruppen. Hvem er de? Hva tenker de? Hva føler de? Hvor er de når? Problemet i dag er ikke å samle innsikten. Det er å tolke den - og bestemme hva som er relevant. Vi gjør en analyse av kjøpstrakten, og kundenes ulike roller gjennom et konverteringsløp. Hva vil de ha? Når vil de ha det? Hva engasjerer? Hva aktiverer?

De samme spørsmålene stiller vi igjen og igjen. For innsikt er ikke en oppstartsgreie. Det er en løpende øvelse. Det er vår ekspertise.

Konsept

Et konsept er et beskrivende rammeverk for brukeropplevelsen. Denne skal gi retning på alt fra innhold og design til teknologi og kanal. Konseptet definere innholdets formfaktor, tonalitet og sjanger. Det er viktig at konseptet skal være forankret i den opparbeidede innsikten, den definerte strategien og ikke minst i varemerkets verdier. Vi har en analytisk tilnærming til konseptutvikling. Vi leverer kreativitet, men vi bygger på kunnskap og erfaring.

Innhold

Innholdmarkedsføring og SEO

Innhold kan være sanne historier eller fantasert fiksjon. Innhold kan være fakta og læring eller humor og underholdning. Det viktigste er at innhold skal bevege og være lesbart. Våre historiefortellere er erfarne kreatører, de er skribenter, fotografer, videografer, designere og utviklere. Vi lager innhold som er verdifullt, nyttig og interessant for målgruppen. Vi lager innhold som engasjerer, underholder og konverterer. Og vi lager innhold basert på analyse og god søkemotoroptimalisering.

Teknologi og Innovasjon

Våre hjerter banker for ny teknologi. Teknologi er vårt raison d'être. Vi er bestemt på å være i front, men vi jobber ikke med det siste for det sistes skyld. Vi utvikler løsninger fordi de funker. Våre utviklere jobber på åpen kildekode. Det er fordi vi tror på å bygge på felles kunnskap og erfaringer. Det gjør oss også kapable til å bevege oss fort i et uoversiktlig digitalt landskap.

Spredning

Performance Marketing og annonsering på nett

Basert på vår innsikt i og kunnskap om målgrupper og kanaler sprer vi innholdet der det vil ha størst effekt. Data og analyse gir oss muligheten til å treffe kunden med rett budskap til rett tid. Noen ganger distribuerer vi annonser bredt i kjøpte medieflater mot nye målgrupper, andre ganger sikter vi  hypersegmentert i sosiale medier eller søk. Vi verdiøker også kundens egne medieflater som nyhetsbrev, sosiale kanaler, kundemagasiner og lignende. Vi optimaliserer budskapene aktivt og evaluerer effekten løpende. Vi tester ut ulike titler, vinklinger og innganger for å finne ut hva som skaper mest trafikk og verdi til kunden.

Evaluering og Analyse

Vi er opptatt av å måle, men også av å bli målt. Vi ønsker å vite hvor vi traff like mye som hvor vi bommet. Dette er uvurderlig læring når strategi og konsept skal justeres. For det må gjøres kontinuerlig. Vi vet at gårdagens suksess kan bli til en fiasko i morgen. Derfor må overvåkning, læring og endring bygges inn i alle prosjekter. Vår oppgave er å identifisere nye trender og jobbe proaktivt for å navigere etter dem. Vår tunge teknologiske ekspertise, våre proffe innholdsskapere og våre kanaleksperter gjør oss til et unikt digitalbyrå.